سال‌هاست همه‌ي دست‌اندكاران و متخصصين تأسيسات دركشور، سوپرپایپ را به عنوان يك شركت متفاوت در اين صنعت مي‌شناسند، و يكي ازشاخص‌هاي تفاوت را در كيفيت ممتاز محصولات آن،به صورت اطمينان، ايمني و راحتي بيشتر تجربه
كرده‌اند. هرجا كه براي انتخاب محصول، كيفيت از اهميت اصلي برخوردار بوده،سوپرپايپ در ممتازترين رده ارزيابي شده است. در آخرين جشنواره‌ي مركزتحقيقات ساختمان، كه معتبرترين مرجع تحقيقاتي در زمينه‌ي مصالح ساختمانياست، سوپرپايپ به لحاظ كيفيت محصولات، برگزيده‌ي اين مركز قرارگرفت. حضور
ميليون‌ها متر لوله‌ي سوپرپايپ در پروژه‌هاي ملي و مرجع در سراسر كشورنشانه‌ي اعتماد جامعه‌ي مهندسي به ما، و به ديدگاه‌هاي ماست.
محصول متفاوت
سال1376 مهم‌ترين واقعه‌ در صنعت لوله‌سازي كشور اتفاق افتاد، و براي اولينبار توليد لوله‌هاي پنج لايه در كارخانه‌ي سوپرپايپ آغاز شد. سوپرپايپ بامحصولي متفاوت، قدم به عرصه‌ي توليد در صنعت تأسيسات كشور گذاشت. ‌افتخارسوپرپايپ است كه با اين اقدام موجب ورود دانش، تكنولوژي، و تجارب شركت
آلماني يوپونور به كشورمان و صرفه‌جويي ارزي در اين بخش از صنعت شد. مااولين شركتي هستيم كه با رويكردي متفاوت محصول خود را با ارائه‌ي خدمات مهندسي به بازار تأسيسات عرضه نموديم.

نگاه متفاوت

نوانديشي
حوزهاصلي فعاليت سوپرپايپ، تاُسيسات مكانيكي ساختمان است ومحور اصلي مأموريتآن توسعه و تحول در اين صنعت دركشور، و ارايه‌ي راه‌حل‌هاي نهايي و مدرنبراي حل مشكلات ساختمان‌هاي امروز است. از ديدگاه سوپرپايپ نمي‌توان بدونخلاقيت، يعني خلق ايده‌هاي جديد تحول ايجاد كرد، و بدون نوآوري، يعني بهكار‌گيري ايده‌هاي جديد نمي‌توان راه‌حل‌هاي نوين براي مشكلات موجودپيشنهاد كرد. بدين ترتيب روح حاكم بر همه‌ي فعاليت‌هاي سوپرپايپ نوجويي ونوانديشي است. 

نوآوري … اين شركتدر طول سال‌ها حضور و فعاليت در صنعت تاْسيسات، توام با تحقيق، توسعه وپژوهش توانسته است با نوآوري و ايجاد تحولات مثبت در صنعت تاسيسات مكانيكيساختمان دستاوردهاي قابل‌توجهي را در اين زمينه از خود به جاي بگذارد.مااز سال 76 تا كنون، به طور مداوم در حال معرفي محصولاتي جديد با ويژگي‌هاينوآورانه هستيم، و هر سيستم جديد تاسيساتي كه عرضه كرده‌ايم، راهي بودهبراي حل يك مشكل تاسيساتي در ساختمان، از جمله كاهش هدر رفت انرژي، كاهشهزينه‌ها، ايمني بيشتر سيستم، و… پويايي …درسوپرپايپ انتظار داريم همه چيز در بهترين سطح استانداردهاي موجود باشد، وخوب را دشمن بهتر مي‌دانيم. يعني هر چه امروز ايجاد مي‌كنيم، باز هممي‌تواند بهتر باشد. بنابراين در شركت ما بهبود در روش‌ها و سيستم‌ها، و
بهبود مهندسي محصولات جزو فعاليت‌هاي مستمر است، و تغيير براي كسب نتايجبهتر كه نهايتاَ مشتري از آن برخوردار خواهد شد، از اصول و ارزش‌هاي بنياديماست. مسير رشد… سوپرپايپ مسيررشد خود را دقيقاَ درچارچوبمأموريت چالشي‌اش برنامه‌ريزي كرده است. سال1376 سوپرپايپ با 18 نفر آغاز به كار كرد. امروز بالغ بر 200 نفر عضوخانواده‌ي سوپرپايپ هستند. امروز شركت ما، از ساختاري تخصصي برخوردار است، وهر روز صاحبان دانش بيشتري به همكاري دعوت مي‌شوند امروز استانداردهاي IMSدر سيستم مديريتي شركت مستقر شده، و واحد طرح و توسعه يكي ازتوسعه‌يافته‌ترين بخش‌هاي اين شركت است. باز هم بالاتربزرگترين رقيب‌مان خودمان هستيم،‌ و با دستيابي به هر مرحله از موفقيت وثبت يك ركورد جديد، هدف چالشي ديگري تعريف كرده، و باز هم براي يك ركوردجديد تلاش مي‌كنيم.

Button Button
این مطلب چقدر برای شما مفید بود ؟