سوپر پایپ

سوپر پایپ

نخستین بار ، سوپرپایپ در اواخر سال ۱۳۷۶ تولید اتصالات برای لوله‌ های پنج‌ لایه را آغاز كرد. اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ هنوز هم به‌دلیل تنوع اتصالات در عین قطعات كمتر و همچنین نیاز به حداقل ابزار برای نصب ، استفاده می‌شوند.
در سال ۱۳۷۸، سوپر پایپ اتصالات پرسی خود را به بازار عرضه كرد. اتصالات پرسی سوپرپایپ با حلقه‌ی استیل (به جای مهره) ، آسان‌تر ، سریع‌تر ، و ارزان‌تر بودند و به دلیل این كه پرس اتصالات با دستگاه انجام می‌شد ، امكان خطا در نصب كمتر بود.

اتصالات سوپرپایپ

اتصالات پرسی ، در سال ۱۳۸۵ ، با اتصالات سوپرپایپ ۲ با تكنولوژی RTS، و در سال ۱۳۸۶ با اتصالات سوپرپایپ +۲ با كد رنگ جایگزین شدند.
اتصالات مدرن و امروزی سوپرپایپ +۲، در خارج از اروپا منحصر بفردند و نه‌تنها مانند همه‌ی اتصالات سوپرپایپ آب‌بندی دایم را تامین می‌كنند ، بلكه با ویژگی‌های خود باعث افزایش سرعت نصب ، و مهم‌تر از همه كاهش خطای انسانی می‌شوند.

اتصالات سوپرپایپ +۲ در سایزهای ۱۶، ۲۰، ۲۵، و ۳۲ عرضه می‌شوند و فقط با لوله‌های سوپرپایپ +۲ قابل استفاده‌اند.

نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categories
بست پلاستيكي روكار 16 سوپرپایپعدد15%882 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بست پلاستيكي روكار 20 سوپرپایپعدد15%926 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بست پلاستيكي روكار 25 سوپرپایپعدد15%970 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بست پلاستيكي روكار32 سوپرپایپعدد15%1,449 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن 1 اينچ سوپرپایپعدد15%84,093 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن 3/4 اينچ سوپرپایپعدد15%45,453 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن پرسي 16 سوپرپایپعدد15%57,203 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 20 سوپرپایپعدد15%71,209 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 25 سوپرپایپعدد15%118,450 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 32 سوپرپایپعدد15%164,023 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 40 سوپرپایپعدد10%574,931 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 50 سوپرپایپعدد10%794,631 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل 1 توپيچ × 3/4 روپيچ سوپرپایپعدد15%58,881 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبديل 3/4روپيچ ×1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%26,040 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبديل پرسي 16×20 سوپرپایپعدد15%64,844 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 16×25 سوپرپایپعدد15%98,525 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 20×25 سوپرپایپعدد15%103,103 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 20×32 سوپرپایپعدد15%129,633 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 25×32 سوپرپایپعدد15%151,608 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 25×40 سوپرپایپعدد10%581,209 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 32×40 سوپرپایپعدد10%603,380 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 32×50 سوپرپایپعدد10%799,743 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 40×50 سوپرپایپعدد10%796,277 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل روپيچ 3/4×1 سوپرپایپعدد15%54,085 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبديل روپيچ 3/4×1/2 سوپرپایپعدد15%33,114 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقي 1/2 سوپرپایپعدد15%48,505 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقي 3/4 سوپرپایپعدد15%70,239 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقي پرسي 1/2 1×40 سوپرپایپعدد10%1,225,814 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1/2 1×50 سوپرپایپعدد10%1,452,403 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1/2×16 سوپرپایپعدد15%87,908 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1/2×20 سوپرپایپعدد15%93,543 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1×25 سوپرپایپعدد15%170,519 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1×32 سوپرپایپعدد15%188,232 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 3/4 × 25 سوپرپایپعدد15%122,766 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 3/4×20 سوپرپایپعدد15%112,695 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش پلاستيكي براي تست آبي سوپرپایپعدد15%2,997 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش پلاستيكي براي تست قرمز سوپرپایپعدد15%2,997 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش توپيچ 1 سوپرپایپعدد15%43,894 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش توپيچ 1/2 سوپرپایپعدد15%55,786 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش روپيچ 1 سوپرپایپعدد15%44,014 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1/2 1×40 سوپرپایپعدد10%912,602 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1/2×16 سوپرپایپعدد15%821,958 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1/2×20 سوپرپایپعدد15%290,746 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1/4 1×32 سوپرپایپعدد15%154,333 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 2×50 سوپرپایپعدد10%1,082,075 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 3/4×16 سوپرپایپعدد15%75,493 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار1×25 سوپرپایپعدد15%102,198 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار3/4×20 سوپرپایپعدد15%95,800 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/2 1×40 سوپرپایپعدد10%604,165 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/2 1×50 سوپرپایپعدد10%625,681 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/2×16 سوپرپایپعدد15%61,650 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/2×20 سوپرپایپعدد15%70,021 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/4 1×32 سوپرپایپعدد15%209,705 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/4 1×40 سوپرپایپعدد10%222,163 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1×25 سوپرپایپعدد15%145,602 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1×32 سوپرپایپعدد15%167,533 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 3/4×20 سوپرپایپعدد15%90,012 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 3/4×25 سوپرپایپعدد15%117,425 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ دنده‌اي 1×32 سوپرپایپعدد15%175,119 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپيچ پرسي 1/2 1×40 سوپرپایپعدد10%626,292 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/2 1×50 سوپرپایپعدد10%751,315 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/2×16 سوپرپایپعدد15%51,448 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/2×20 سوپرپایپعدد15%65,454 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/4 1×32 سوپرپایپعدد15%233,521 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/4 1×40 سوپرپایپعدد10%557,415 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1×25 سوپرپایپعدد15%132,162 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1×32 سوپرپایپعدد15%137,634 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 2×50 سوپرپایپعدد10%1,056,951 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 3/4×16 سوپرپایپعدد15%63,754 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 3/4×20 سوپرپایپعدد15%74,348 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 3/4×25 سوپرپایپعدد15%99,429 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ دنده‌اي 1×32 سوپرپایپعدد15%178,040 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
روپيچ توپيچ 1 سوپرپایپعدد15%71,950 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
روپيچ توپيچ 1/2 سوپرپایپعدد15%26,225 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
روپيچ توپيچ 3/4 سوپرپایپعدد15%35,534 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو پرسي 16×16 سوپرپایپعدد15%74,447 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 20×20 سوپرپایپعدد15%96,192 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 25×25 سوپرپایپعدد15%143,672 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 32 × 32 سوپرپایپعدد15%196,243 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 40×40 سوپرپایپعدد10%818,404 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 50×50 سوپرپایپعدد10%1,206,771 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1/2×16 سوپرپایپعدد15%63,307 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1/2×20 سوپرپایپعدد15%78,807 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1/4 1×40 سوپرپایپعدد10%1,203,621 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1× 25 سوپرپایپعدد15%168,012 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1×32 سوپرپایپعدد15%415,311 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 3/4×20 سوپرپایپعدد15%284,195 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 3/4×25 سوپرپایپعدد15%136,696 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو ديواري 1/2 اينچ سوپرپایپعدد15%55,666 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو ديواري پرسي 1/2×20 توپيچ سوپرپایپعدد15%101,664 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو ديواري پرسي 3/4×20 توپيچ سوپرپایپعدد15%127,442 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو ديواري پرسي1/2×16 توپيچ سوپرپایپعدد15%93,543 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو ديواري صفحه دار 1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%77,433 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو ديواري صفحه دار 3/4 روپيچ سوپرپایپعدد15%75,842 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو ديواري صفحه‌دار پرسي 1/2×16 توپيچ سوپرپایپعدد15%91,407 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه راه 180 صفحه دار 1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%68,702 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه راه 180 صفحه دار 3/4 روپيچ سوپرپایپعدد15%67,067 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه راه 90 صفحه دار 1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%69,280 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه راه 90 صفحه دار 3/4 روپيچ سوپرپایپعدد15%66,566 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه‌راه 180 صفحه‌دار پرسي 1/2×16×16 توپيچ سوپرپایپعدد15%111,190 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 180 صفحه‌دار پرسي 3/4×16×16 روپيچ سوپرپایپعدد15%108,738 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 90 پرسي 16×1/2×16 توپيچ سوپرپایپعدد15%129,775 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 90 پرسي ۲۰×1/2×۲۰ توپيچ سوپرپایپعدد15%141,928 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 90 صفحه‌دار پرسي 1/2×16×16 توپيچ سوپرپایپعدد15%108,738 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 90 صفحه‌دار پرسي 3/4×16×16 روپيچ سوپرپایپعدد15%110,602 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4×16 روپيچ سوپرپایپعدد15%86,971 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4×20 توپيچ سوپرپایپعدد15%236,606 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانوسه‌راه 90 1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%73,771 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانويي 1/2 سوپرپایپعدد15%42,837 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانويي 3/4 سوپرپایپعدد15%60,527 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانويي 45 پرسي 40×40 سوپرپایپعدد10%892,328 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانويي 45 پرسي 50×50 سوپرپایپعدد10%1,191,740 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 16 سوپرپایپعدد15%97,293 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 20 سوپرپایپعدد15%124,608 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 25 سوپرپایپعدد15%205,901 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 32 سوپرپایپعدد15%282,070 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 40 سوپرپایپعدد10%1,138,145 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 50 سوپرپایپعدد10%1,532,529 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي توپيچ 25×3/4×25 سوپرپایپعدد15%225,957 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي روپيچ 16×1/2×16 سوپرپایپعدد15%316,546 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي روپيچ 25×3/4×25 سوپرپایپعدد15%149,231 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي روپيچ 32×3/4×32 سوپرپایپعدد15%201,900 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×16×20 سوپرپایپعدد15%106,667 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×16×25 سوپرپایپعدد15%141,983 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه ‌راه تبديل پرسي 16×20×16 سوپرپایپعدد15%110,417 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×20×20 سوپرپایپعدد15%125,219 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×20×25 سوپرپایپعدد15%153,297 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×25×20 سوپرپایپعدد15%161,080 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×25×25 سوپرپایپعدد15%181,354 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 20×16×25 سوپرپایپعدد15%148,447 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 20×20×25 سوپرپایپعدد15%173,538 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 20×25×20 سوپرپایپعدد15%163,968 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 25×16×25 سوپرپایپعدد15%166,900 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 25×20×25 سوپرپایپعدد15%181,147 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 25×25×32 سوپرپایپعدد15%224,572 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 25×32×25 سوپرپایپعدد15%249,860 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×16×32 سوپرپایپعدد15%238,884 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×20×32 سوپرپایپعدد15%260,346 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×25×32 سوپرپایپعدد15%272,260 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه ‌راه تبديل پرسي 32×‌25×40 سوپرپایپعدد10%1,151,737 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×32×40 سوپرپایپعدد10%1,121,381 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×50×32 سوپرپایپعدد10%1,449,209 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 40×20×40 سوپرپایپعدد10%1,115,778 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 40×25×40 سوپرپایپعدد10%1,118,198 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 40×25×50 سوپرپایپعدد10%1,479,435 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 40×32×40 سوپرپایپعدد10%1,125,948 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 50×25×50 سوپرپایپعدد10%1,480,852 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 50×32×50 سوپرپایپعدد10%1,497,703 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 50×40×50 سوپرپایپعدد10%1,494,967 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي20×16×20 سوپرپایپعدد15%113,305 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راهي 1 سوپرپایپعدد15%107,681 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه راهي 1/2 سوپرپایپعدد15%39,806 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه راهي 3/4 سوپرپایپعدد15%68,735 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسي توپيچ 16×1/2×16 سوپرپایپعدد15%120,663 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 20×1/2×20 سوپرپایپعدد15%96,846 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 20×3/4×20 سوپرپایپعدد15%359,819 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 25×1/2×25 سوپرپایپعدد15%372,943 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 32×1/2×32 سوپرپایپعدد15%450,300 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 32×3/4×32 سوپرپایپعدد15%466,051 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 40×3/4×40 سوپرپایپعدد10%995,954 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 50×1×50 سوپرپایپعدد10%1,457,340 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
صفحه ديواري تك 73 ميلي‌متر سوپرپایپعدد15%7,052 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
صفحه ديواري دوبل 153 ميلي‌متر سوپرپایپعدد15%13,417 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
صفحه ديواري رادياتور 500 ميلي‌متر سوپرپایپعدد15%34,476 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
صفحه ديواري قوس‌دار 250 ميلي‌متر سوپرپایپعدد15%23,217 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
كلكتور 2 انشعابي سوپرپایپعدد15%181,583 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
كلكتور 3 انشعابي سوپرپایپعدد15%253,032 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
كلكتور 4 انشعابي سوپرپایپعدد15%328,471 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
لوله 110 سوپرپایپمتر10%1,699,211 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 16 سوپرپایپمتر15%17,974 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 20 سوپرپایپمتر15%26,029 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 25 سوپرپایپمتر15%39,425 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 32 سوپرپایپمتر15%61,443 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 40 سوپرپایپمتر10%243,833 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 50 سوپرپایپمتر10%327,468 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله ۶۳ سوپرپایپمتر10%500,669 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 75 سوپرپایپمتر10%909,932 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 90 سوپرپایپمتر10%1,243,373 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي 1 سوپرپایپعدد15%57,998 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي 1/2 سوپرپایپعدد15%19,053 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي 3/4 سوپرپایپعدد15%35,108 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي رابط 1 سوپرپایپعدد15%63,045 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي رابط 1/2 سوپرپایپعدد15%21,603 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي رابط 3/4 سوپرپایپعدد15%41,354 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 1/2×20 سوپرپایپعدد15%49,616 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 1×25 سوپرپایپعدد15%91,429 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 3/4×16 یورو سوپرپایپعدد15%48,526 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 3/4×20 سوپرپایپعدد15%42,444 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 3/4×25 سوپرپایپعدد15%76,430 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره‌ماسوره 1/2×16 سوپرپایپعدد15%28,667 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be

انواع اتصالات سوپر پایپ

اتصالات پرسی سوپرپایپ +2 بر مبنای دانش دریافتی از یوپونور آلمان مهندسی مجدد شده‌اند. این اتصالات كه با به كارگیری تكنولوژی RTS و كد رنگ به بازار عرضه می‌شوند، احتمال خطر آب‌بندی نشدن سیستم لوله‌كشی ساختمان به‌دلیل خطای مجری را به حداقل ‌می رسانند.
به علاوه به منظور ساده‌تر ساختن نصب و ایمن‌تر شدن هر چه بیشتر سیستم لوله‌كشی، در طراحی این اتصالات تمهیدات دیگری نیز در نظر گرفته شده است كه این اتصالات را متمایزترین اتصالات امروز جهان می‌سازد:

پرس یكپارچه‌ی بدنه‌ی اتصال
در سوپرپایپ +2 جنس حلقه‌ی پرس به‌جای استیل از آلومینیوم است تا عمل پرس بهتر و دقیق‌تر انجام شود. برخلاف اتصالات قدیم كه فقط در سه نقطه به لوله پرس می‌شدند، پرس حلقه‌های آلومینیومی در تمام سطح حلقه انجام می‌شود.

محل مشخص برای قرار گیری فك پرس
یكی دیگر از تمهیداتی كه هنگام طراحی اتصالات سوپرپایپ +2 در نظر گرفته شده است تا هم اجرای این سیستم را برای مجریان راحت‌تر كند و هم نتیجه‌ی آن ایمنی بیشتر برای مشتریان باشد، این است كه جای فك پرس كاملا مشخص است. روی بدنه‌ی این اتصالات، یك حلقه از جنس پلاستیك به عنوان تكیه‌گاه فك پرس، محل قرارگیری فك را مشخص می‌كند. همچنین سه شیار روی حلقه‌ی آلومینیوم پیش‌بینی شده كه امكان خطا در محل پرس را تقریبا به صفر می‌رساند.

بدون نیاز به كالیبركردن
مرحله كالیبر كردن از مراحل مهم در نصب لوله‌های پنج‌لایه است كه نیاز به صرف وقت و دقت بسیار زیادی دارد. در اتصالات قدیمی، عدم كالیبر كردن صحیح و مناسب لوله، كه می‌تواند ناشی از خطای انسانی مجری، برش كج و یا استفاده از كالیبراتور معیوب باشد باعث آسیب دیدن یا جابه‌جایی اورینگ اتصال می‌شود، به نحوی كه بعد از مدتی احتمال نشتی آب از همان نقطه‌ی اتصال وجود دارد.
یكی از مزایای اصلی سیستم لوله‌كشی سوپرپایپ +2 عدم نیاز به كالیبركردن است. حذف مرحله كالیبر كردن نه‌تنها باعث كاهش خطای انسانی می‌شود، بلكه نصب را آسان‌تر و تا میزان 30 درصد سریع‌تر می‌كند.

راحت‌تر شدن جا رفتن لوله در اتصال
برخلاف اتصالات دیگر، لوله‌ی سوپرپایپ +2 به راحتی و نرمی داخل اتصالات جا می‌رود و هیچ نیازی به صرف انرژی زیاد برای فشار دادن لوله وجود ندارد. نتیجه باز هم كاهش خطای انسانی است: در اتصالات قدیمی‌تر به دلیل خستگی مجری و فشار لازم، امكان دارد كه لوله تا انتها داخل اتصال وارد نشود.

مجهز به نشانگرهای جا رفتن لوله
بر روی اتصالات سوپرپایپ +2 سه سوراخ كوچك وجود دارد كه مجری (و ناظر) را از جا رفتن لوله تا انتها به درون اتصال مطمئن می‌سازد. بنابراین دقت و صحت پرس افزایش می‌یابد.

آبكاری قلع
سوپرپایپ از آخرین استانداردهای اروپا پیروی می‌كند. طبق این استانداردها، استفاده از اتصالات با آبكاری نیكل در سیستم‌های آب بهداشتی مجاز نیست. به همین علت اتصالات سوپرپایپ +2، با آبكاری قلع عرضه می‌شوند.

سهولت نصب زانودیواری‌ها
یكی دیگر از ابتكارات در اتصالات سوپرپایپ +2، ارایه‌ی صفحه دیواری‌ها و اتصالات مربوط به آن با طراحی كاملا جدید است. این سیستم در ایران به نام سوپرپایپ ثبت اختراع شده است.
با طراحی جدید و تغییر در فرم صفحه دیواری و اتصال مربوطه، دیگر نیازی نیست كه ابتدا زانودیواری را روی صفحه وصل كرده و سپس مجموعه را روی دیوار نصب نمود. بلكه صفحه می‌تواند در ابتدا به صورت جداگانه روی دیوار نصب شود و پس از تایید محل آن از نظر موقعیت و ارتفاع توسط ناظر پروژه، زانو‌دیواری‌ها را هنگام لوله‌كشی نصب كرد.
به این ترتیب هم سرعت و راحتی و هم انعطاف‌پذیری عملیات نصب افزایش می‌یابد، بلكه باز هم از خطای انسانی پیشگیری می‌شود.

اتصالات سوپرپایپ

اتصالات مجهز به سیستم  RTS ایمنی تست فشار با مهندسی مجدد و طراحی جدید اتصالات پرسـی ،
احتمال خطر آب بندی نشدن سیستم لوله كشی ساختمان را تقریباً به صفر میرساند.
توجه: اتصالات سوپرپایپ 2با لوله های
PEX-AL-PEXو LTاستفاده نمیشوند

رابط روپیچ پرسی

1- از این رابط برای اتصال لوله سوپرپایپ به سیستم فلزی توپیچ استفاده میشود.

رابط روپيچ پرسي

2 – رابط توپیچ پرسی


از این رابط برای اتصال لوله سوپرپایپ به سیستم فلزی روپیچ استفاده میشود.

رابط توپيچ پرسي

3 – زانو پرسی


در سایزهای بالا )اصولاً بالای (40كاربرد دارد ولی در سایزهای پایینتر در مواقعیكه خم تند نیاز داریم و فضای كافی برای انحنای لوله وجود ندارد نیز به كار میرود .

زانو پرسي :

 

4 – زانو پرسی روپیچ

زانو پرسي روپيچ

5- چپقی پرسی توپیچ

از این رابط برای اتصال لوله سوپرپایپ به سیستم فلزی روپیچ استفاده میشود.

چپقي پرسي توپيچ

6- زانو  پرسی 45

از این اتصال برای مواقعیكه خم 45 درجه نیاز است، استفاده می گردد.

 

زانو پرسي 45

 

7- سه راهی پرسی

از این سه راهی در مواردی كه هر سه جهت سه راه یك سایز باشد

استفاده می گردد.

سه راهي پرسي

 

8- سه راه تبدیل پرسی

از این سه راهی در مواردی كه ناف سه راه و یا یك سمت از آن با سایز اصلی متفاوت باشد استفاده می گردد.اعدادی كه در وسط نوشته شده است ناف سه راه می باشند.

سه راه تبديل پرسي

9- سه راه پرسی روپیچ

این اتصال مانند  سهراهی عمل كرده ولی با این تفاوت كه می توان از سر وسط آن به عنوان ورودی از سیستم فلزی یا بسته شدن برروی شیر و یا مهره ماسوره های تبدیلی سوپرپایپ استفاده نمود.

 

سه راه پرسي توپيچ

 

10- سه راه پرسی توپیچ

این اتصال همانند  سهراه پرسی روپیچ می باشد با این تفاوت كه ناف سه راهی توپیچ می باشد.

 

سه راه پرسي توپيچ

 

11-  بوشن پرسی

برای ارتباط دو لوله هم سایز سوپرپایپ استفاده می شود.

بوشن پرسي

12-  ته بند پرسی

از این اتصال می توانید برای مسدود نمودن انتهای باز لوله، جهت حفاظت از ورود اجسام خارجی به داخل لوله و یا انجام  تست سیستم استفاده نمود.

ته بند پرسي

 

13- تبدیل پرسی

این اتصال برای تبدیل سایزهای مختلف لوله سوپرپایپ استفاده می شود.

تبديل پرسي

14-  رابط پرسی مهره دار

همانند رابط پرسی توپیچ ولی با مهره متحرك و واشر كه به دفعات می توان آن را باز و بسته نمود.

15-  زانو دیواری پرسی

برای اتصال سوپرپایپ به مصرف كننده هایی مثل شیر تكی ، شیر مخلوط ، شیر پیسوار ، شیرهای رادیاتور و غیره كه در انتهای كار قرار دارند استفاده می شود.  برای نصب كردن این اتصال بر روی دیوار از صفحه تك ، دوبل و یا صفحه گرد روكار استفاده می شود، كه ابتدا صفحه را روی دیوار با پیچ و رول پلاك نصب كرده و زانو دیواری را د رصفحه جا زده و پس از آن صفحه نگهدارنده مخصوص را روی زانو دیواری جا می زنیم.

زانو ديواري پرسي

16-  زانو سه راه 90 پرسی

این اتصال همانند زانو دیواری می باشد با این تفاوت كه این اتصال در وسط سیستم لوله كشی هم به عنوان زانویی و هم سه راهی به كار می رود ، كه در واقع در سیستم سوپرپایپ در داخل سرویسها از این اتصال و زانو دیواری به صورت سری میتوان استفاده نمود.

نحوه ی نصب این اتصال به دیوار همانند زانو دیواری می باشد و لوله ورودی و خروجی با یكدیگر زاویه 90 درجه می سازند.

زانو سهراه 90 پرسي

17-  بست زانو دیواری و زانوسه راهی

این اتصال به همراه زانودیواری و زانوسه راهی ها عرضه می گردد و در صورتی كه مفقود گردد می توان آنرا بصورت جداگانه سفارش داد.

بست زانو ديواري و زانوسه راهي

18-  صفحه دیواری تک

از جنس گالوانیزه و برای وصل كردن زانو دیواریها و زانو سه راهی ها به دیوار استفاده می شود.

صفحه ديواري تك

19- صفحه دیواری دوبل

از جنس گالوانیزه و برای وصل كردن دو عدد زانو دیواری و یا زانو سه راهی جهت شیر مخلوطهای دوش و توالت  به دیوار می باشد.

صفحه ديواري دوبل

 

20-  صفحه دیواری دوبل  قوس دار

از جنس گالوانیزه و برای وصل كردن دو عدد زانو دیواری و یا زانو سه راهی جهت شیر پیسوارهای سینك آشپزخانه یا روشویی سرویسها به دیوار می باشد.

صفحه ديواري دوبل قوس دار

 

21-  صفحه دیواری رادیاتور

از جنس گالوانیزه و برای وصل كردن دو عدد زانو دیواری جهت شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها میباشد

صفحه ديواري رادياتور

لوله‌ی ۵ لایه سوپرپایپ +2 جدیدترین دستاورد سوپرپایپ در زمینه تولید لوله‌های پنج لایه است كه تا سایز ۳۲، با رنگ نخودی توسط سوپرپایپ و تحت لیسانس یوپونور آلمان تولید می‌گردد و در سایزهای 40 تا 110 نیز با رنگ سفید از آلمان وارد می‌شود.
علاوه بر كیفیت و دوام سوپرپایپ، تفاوت اساسی در طراحی و مواد اولیه به كار رفته در تولید این محصول، ارتقای آن را در پی داشته است. این لوله كه برای تمام تاسیسات ساختمان قابل استفاده است با طول عمر بیش از ۱۰۰ سال یك سیستم لوله‌كشی كارآمد و بدون نیاز به نگهداری و تعمیرات را تضمین می‌كند. سوپرپایپ +۲، در ۱۰ بار فشار همراه با 95 درجه سانتی‌گراد حرارت بدون هیچ مشكلی قابل استفاده است.

لوله‌ی ۵ لایه‌ی سوپرپایپ +2 كه با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PE-RT تیپ ۲ تولید می‌شود. پلیمر PE-RT نخستین پلیمری است كه اختصاصا برای تولید لوله طراحی و عرضه شده است. استفاده از این پلیمر در تولید لوله‌های تلفیقی پنج لایه سوپرپایپ +2مزایای زیر را به دنبال دارد:
– تحمل دما و فشار بیشتر در درازمدت
– انعطاف‌پذیری بیشتر هنگام خم و تسهیل نصب بخصوص در محیط‌‌ های‌ سرد به دلیل انعطاف‌پذیری بالای PE-RT به ویژه در دماهای پایین
– افت فشار كم‌تر و عدم رسوب گرفتگی به علت زبری بسیار كم سطح داخلی
– امكان استفاده از اتصالات با تكنولوژی RTS

علاوه بر مواد اولیه‌ی جدید، سوپرپایپ +۲ با رنگ نخودی و كد رنگ لوله متمایز می‌شود.

كد رنگ
سایز لوله‌های سوپرپایپ +۲ با یك نوار طولی رنگی در طول لوله مشخص می‌شود. رنگ نخودی برای سایز ۱۶، نارنجی برای سایز ۲۰، قهوه‌ای برای ۲۵ و سبز برای لوله‌ی ۳۲ نه‌تنها كنترل صحت انتخاب سایز را توسط ناظر تاسیسات ساده می‌كند، بلكه با توجه به تكرار این كد روی اتصالات سرعت لوله‌كشی را هم تا حد زیادی بالا می‌برد.

لوله سوپرپایپ

نکته : فهرست لوله های سوپرپایپ در زیر آمده است. سایزهای 32-25-20-16تولید داخل میباشد و سـایزهای 90-75-63-50-40-14و 110 وارداتی می باشد .

 

PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2) 2 – لوله سوپرپایپ


لوله پنج لایه سوپرپایپ + 2تحت لیسانس شركت یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشـرفته PE-RTتیـپ 2تولیـد مـیشـود و صددرصد مواد اولیه آن از آلمان وارد میشود . سوپرپایپ + 2با رنگ نخودی و نوار طولی با كد رنگ متمایز میشود. سایزهای 40تا 110به رنگ سفید و از آلمان وارد میشود .

PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2) 2 - لوله سوپرپايپ

 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX


لوله پنج لایه با پلیمر قدیمیتر . PEXمواد اولیهی این لولهها نیز صددرصد از آلمان وارد میشود.این لولهها سفید رنگ هستند.
لوله سوپرپايپ PEX/AL/PEX

لوله سوپرپایپ PE/AL/PE


لوله های ) LTبه رنگ آبی ( فقط جهت آب سرد و عمدتاً توسط شركت آب و فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرند.

لوله سوپرپايپ PE/AL/PE

گرمایش كفی سوپرپایپ چیست؟

سیستم گرمایش كفی سوپرپایپ با چرخش آب گرم از میان شبكه‌ای از لوله‌های تلفیقی پنج‌لایه‌ی سوپرپایپ كه در كف نصب گردیده‌اند ، به آرامی حرارت را در تمامی سطح به صورت یكنواخت توزیع می‌كند.
در سیستم گرمایش كفی سوپرپایپ آب با گرم با دمای متوسط 40 الی 45 درجه‌ی سانتیگراد از طریق موتورخانه، پكیج، و یا پانل‌های خورشیدی تأمین، و از طریق كلكتورها توزیع و در سیستم گردش می‌كند، كه نسبت به سیستم‌های متداول 30 تا 35 درجه كمتر است، و حداكثر دمای كف 29 درجه‌ی سانتیگراد است.
در ‌این سیستم بیش از60 در صد انرژی به صورت تابشی به محیط انتقال پیدا می‌كند، و به جای گرم كردن هوا، اجسام و افراد گرم می‌شوند.
سیستم گرمایش كفی سوپرپایپ، بسته به شرایط فنی ساختمان تا 50 درصد می‌تواند صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد كند.
با توجه به اینكه انرژی، منبع تمام‌شدنی است و استفاده‌ی بهینه‌ی آن یك ضرورت فرهنگی ، اجتماعی و ملی است، و همچنین با توجه به اینكه به زودی هزینه‌ی انرژی افزایش یافته، و سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ی زندگی را به خود اختصاص خواهد داد، بنابراین 50 درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی میزان قابل ملاحظه‌ای است.
garmayesh_kaffiiii.jpg
4.8/5 - (73 امتیاز)