نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categories
افزودني بتون سوپرپایپلیتر15%13,740 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بست U زانو ديواري (يدكي) سوپرپایپعدد15%880 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بست پلاستيكي روكار 16 سوپرپایپعدد15%450 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بست پلاستيكي روكار 20 سوپرپایپعدد15%450 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بست پلاستيكي روكار 25 سوپرپایپعدد15%450 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بست پلاستيكي روكار32 سوپرپایپعدد15%660 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بست خاردار سوپرپایپعدد15%370 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بست ريلي سوپرپایپمتر15%9,780 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن 1 اينچ سوپرپایپعدد15%33,450 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن 3/4 اينچ سوپرپایپعدد15%18,070 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن RS-2 سوپرپایپعدد10%258,210 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن RS-3 سوپرپایپعدد10%539,700 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 16 سوپرپایپعدد15%24,370 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 20 سوپرپایپعدد15%29,470 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 25 سوپرپایپعدد15%50,510 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 32 سوپرپایپعدد15%63,590 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 40 سوپرپایپعدد10%238,020 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسي 50 سوپرپایپعدد10%323,130 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن پرسی 16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%13,190 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن پرسی 20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%17,440 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن پرسی 25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%30,300 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن پرسی 32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%50,900 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
بوشن شيفت RS-2 ـ 130 م‌م سوپرپایپعدد10%577,410 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن شيفت RS-2 ـ 5 م‌م سوپرپایپعدد10%326,800 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن شيفت RS-3 ـ 210 م‌م سوپرپایپعدد10%1,291,510 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
بوشن شيفت RS-3 ـ 5 م‌م سوپرپایپعدد10%463,760 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
پايه براي ترموستات T-75 سفيد سوپرپایپعدد10%64,560 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
پايه براي ترموستات T-75 طوسي سوپرپایپعدد10%73,680 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
پايه براي ترموستات T-75 نقره‌اي سوپرپایپعدد10%117,500 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
پايه دوبل سوپروالو سوپرپایپعدد10%43,450 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبديل 1 توپيچ × 3/4 روپيچ سوپرپایپعدد15%19,940 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبديل 3/4روپيچ ×1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%10,870 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبديل RS-2 x RS-3 سوپرپایپعدد10%360,840 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 16 × 20 سوپرپایپعدد15%28,140 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 16 × 25 سوپرپایپعدد15%42,760 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 20 × 25 سوپرپایپعدد15%44,760 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 20 × 32 سوپرپایپعدد15%56,280 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 25 × 32 سوپرپایپعدد15%65,810 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 25×40 سوپرپایپعدد10%240,650 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 32×40 سوپرپایپعدد10%249,820 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 32×50 سوپرپایپعدد10%322,080 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل پرسي 40×50 سوپرپایپعدد10%329,680 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
تبديل روپيچ 3/4 × 1/2 سوپرپایپعدد15%11,520 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبديل روپيچ 3/4×1 سوپرپایپعدد15%18,840 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبدیل پرسی 16×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%15,810 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبدیل پرسی 16×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%23,980 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبدیل پرسی 20×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%25,940 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبدیل پرسی 20×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%37,170 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
تبدیل پرسی 25×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%42,730 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
ترموستات بيسيم T-75 سفيد سوپرپایپعدد10%1,028,450 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
ترموستات بيسيم T-75 طوسي سوپرپایپعدد10%1,028,450 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
ترموستات بيسيم T-75 نقره‌اي سوپرپایپعدد10%1,028,450 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
ترموستات دوخروجی سوپرپایپعدد10%228,040 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
ترمينال ويژه C-56 + کنترلر DEM I-76 سوپرپایپعدد10%5,817,950 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
ترمينال ويژه R10 سوپرپایپعدد10%288,840 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
ترمينال ويژه راديويي C-56 سوپرپایپعدد10%3,788,450 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
ته‌بند پرسي 16 سوپرپایپعدد15%52,070 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
ته‌بند پرسي 20 سوپرپایپعدد15%78,650 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
ته‌بند پرسي 25 سوپرپایپعدد15%103,030 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
ته‌بند پرسي 32 سوپرپایپعدد15%135,160 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 سوپرپایپعدد10%304,120 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 سوپرپایپعدد10%188,260 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 سوپرپایپعدد10%222,790 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 سوپرپایپعدد10%246,980 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 سوپرپایپعدد10%265,030 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقي 1/2 سوپرپایپعدد15%16,830 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقي 3/4 سوپرپایپعدد15%24,370 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقي پرسي 1 × 32 سوپرپایپعدد15%68,470 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1/2 × 16 سوپرپایپعدد15%31,970 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1/2 × 20 سوپرپایپعدد15%35,460 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1/2 1 × 40 سوپرپایپعدد10%477,370 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1/2 1 × 50 سوپرپایپعدد10%565,610 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 1×25 سوپرپایپعدد15%64,630 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 3/4 × 25 سوپرپایپعدد15%48,540 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقي پرسي 3/4×20 سوپرپایپعدد15%40,990 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
چپقی پرسی "1/2×16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%20,820 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقی پرسی "1/2×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%23,000 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقی پرسی "1×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%49,160 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقی پرسی "1×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%52,870 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقی پرسی "3/4×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%26,600 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چپقی پرسی "3/4×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%32,810 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چسب دو طرفه سوپرپایپمتر15%1,310 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
چسب عايق سوپرپایپلیتر15%33,390 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 1030 سوپرپایپعدد10%152,750 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 سوپرپایپعدد10%97,990 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 530 سوپرپایپعدد10%104,300 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 680 سوپرپایپعدد10%112,170 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 830 سوپرپایپعدد10%130,280 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
درپوش پلاستيكي براي تست آبي سوپرپایپعدد15%1,320 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش پلاستيكي براي تست قرمز سوپرپایپعدد15%1,320 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش توپيچ 1 سوپرپایپعدد15%18,330 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش توپيچ 1/2 سوپرپایپعدد15%25,920 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
درپوش روپيچ 1 سوپرپایپعدد15%18,390 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي RS-2 ـ 25 سوپرپایپعدد10%248,770 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي RS-2 ـ 32 سوپرپایپعدد10%255,050 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي RS-2 ـ 40 سوپرپایپعدد10%256,360 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي RS-2 ـ 50 سوپرپایپعدد10%285,170 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي RS-2 ـ 63 سوپرپایپعدد10%320,250 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي RS-2 ـ 75 سوپرپایپعدد10%501,740 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي RS-3 ـ 110 سوپرپایپعدد10%1,117,370 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي RS-3 ـ 90 سوپرپایپعدد10%940,090 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1/2 1×40 سوپرپایپعدد10%337,910 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1/2×16 سوپرپایپعدد15%138,930 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1/2×20 سوپرپایپعدد15%164,370 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1/4 1×32 سوپرپایپعدد15%224,310 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 1×25 سوپرپایپعدد15%203,540 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 2×50 سوپرپایپعدد10%410,680 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار 3/4×16 سوپرپایپعدد15%151,560 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط پرسي مهره‌دار3/4×20 سوپرپایپعدد15%195,310 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ RS-2 ـ 1 اينچ سوپرپایپعدد10%250,850 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ RS-2 ـ 1/2 2 اينچ سوپرپایپعدد10%600,710 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ RS-2 ـ 2 اينچ سوپرپایپعدد10%255,840 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ RS-3 ـ 3 اينچ سوپرپایپعدد10%385,980 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1 × 32 سوپرپایپعدد15%66,260 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/2 × 16 سوپرپایپعدد15%24,370 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/2 × 20 سوپرپایپعدد15%27,700 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/2 1× 40 سوپرپایپعدد10%266,320 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/2 1× 50 سوپرپایپعدد10%349,860 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/4 1 × 40 سوپرپایپعدد10%257,150 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1/4 1×32 سوپرپایپعدد15%84,190 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 1× 25 سوپرپایپعدد15%55,180 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 3/4 × 20 سوپرپایپعدد15%37,210 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ پرسي 3/4 × 25 سوپرپایپعدد15%48,540 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط توپيچ دنده‌اي 1×32 سوپرپایپعدد15%66,490 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط توپیچ پرسی "1/2×16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%15,810 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط توپیچ پرسی "1/2×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%16,570 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط توپیچ پرسی "1/4-1×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%69,000 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط توپیچ پرسی "1×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%35,860 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط توپیچ پرسی "1×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%43,060 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط توپیچ پرسی "3/4×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%22,350 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط توپیچ پرسی "3/4×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%27,690 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 " سوپرپایپعدد10%46,480 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپيچ RS-2 ـ 1/2 2 اينچ سوپرپایپعدد10%501,740 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ RS-2 ـ 2 اينچ سوپرپایپعدد10%295,640 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ RS-3 ـ 3 اينچ سوپرپایپعدد10%417,400 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1 × 25 سوپرپایپعدد15%48,080 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1 × 32 سوپرپایپعدد15%50,070 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/2 × 16 سوپرپایپعدد15%19,500 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/2 × 20 سوپرپایپعدد15%24,820 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 40 سوپرپایپعدد10%266,570 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 50 سوپرپایپعدد10%319,780 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 32 سوپرپایپعدد15%78,440 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 40 سوپرپایپعدد10%237,250 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 2 × 50 سوپرپایپعدد10%449,880 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 16 سوپرپایپعدد15%24,170 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 20 سوپرپایپعدد15%27,040 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ پرسي 3/4 × 25 سوپرپایپعدد15%37,670 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط روپيچ دنده‌اي 1 × 32 سوپرپایپعدد15%74,360 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "1/2 سوپرپایپعدد10%35,950 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/4 سوپرپایپعدد10%46,900 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/8 سوپرپایپعدد10%35,950 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ پرسی "1/2×16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%11,120 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ پرسی "1/2×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%13,630 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ پرسی "1/4-1×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%67,040 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ پرسی "1×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%32,700 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ پرسی "1×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%37,610 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ پرسی "3/4×16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%14,930 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ پرسی "3/4×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%17,550 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ پرسی "3/4×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%22,560 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 " سوپرپایپعدد10%46,180 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4 " سوپرپایپعدد10%50,700 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط سوپروالو T2 ـ ۱۶ سوپرپایپعدد10%36,000 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط سوپروالو T2 ـ ۲۰ سوپرپایپعدد10%38,630 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط سوپروالو T2 ـ ۲۵ سوپرپایپعدد10%48,220 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
رابط فلنجي RS-2 x 65 سوپرپایپعدد10%2,047,760 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط فلنجي RS-3 x 100 سوپرپایپعدد10%2,360,430 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رابط فلنجي RS-3 x 80 سوپرپایپعدد10%2,153,280 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
رله پمپ (براي ترمينال ويژه R10) سوپرپایپعدد10%45,820 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
روپيچ توپيچ 1 سوپرپایپعدد15%25,040 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
روپيچ توپيچ 1/2 سوپرپایپعدد15%10,420 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
روپيچ توپيچ 3/4 سوپرپایپعدد15%14,850 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
روپيچ توپيچ سوپروالو سوپرپایپعدد10%44,530 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو پرسي 16×16 سوپرپایپعدد15%29,920 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 20×20 سوپرپایپعدد15%42,540 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 25×25 سوپرپایپعدد15%60,500 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 32 × 32 سوپرپایپعدد15%82,640 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 40×40 سوپرپایپعدد10%309,650 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي 50×50 سوپرپایپعدد10%417,730 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1 × 25 سوپرپایپعدد15%163,970 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1/2×16 سوپرپایپعدد15%76,660 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1/2×20 سوپرپایپعدد15%132,280 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1/4 1×40 سوپرپایپعدد10%447,780 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 1×32 سوپرپایپعدد15%216,480 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 3/4×20 سوپرپایپعدد15%144,020 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسي روپيچ 3/4×25 سوپرپایپعدد15%150,220 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو پرسی 16×16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%17,990 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو پرسی 20×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%24,630 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو پرسی 25×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%37,500 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو پرسی 32×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%62,020 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو ديواري - 1/2 اينچ سوپرپایپعدد15%22,610 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو ديواري پرسي 1/2 × 20 توپيچ سوپرپایپعدد15%37,450 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو ديواري پرسي 3/4 × 20 توپيچ سوپرپایپعدد15%48,300 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو ديواري پرسي1/2×16 توپيچ سوپرپایپعدد15%35,460 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو ديواري صفحه دار - 1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%31,460 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو ديواري صفحه دار - 3/4 روپيچ سوپرپایپعدد15%30,800 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو ديواري صفحه‌دار پرسي 1/2 × 16 توپيچ سوپرپایپعدد15%33,680 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو دیواری پرسی "1/2×16 توپیچ -کلاسیک سوپرپایپعدد15%23,000 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو دیواری پرسی "1/2×20 توپیچ -کلاسیک سوپرپایپعدد15%26,270 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو دیواری پرسی "3/4×20 توپیچ-کلاسیک سوپرپایپعدد15%29,430 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه راه 180 صفحه دار - 3/4 روپيچ سوپرپایپعدد15%27,250 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه راه 180 صفحه دار- 1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%27,910 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه راه 90 صفحه دار - 1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%28,140 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه راه 90 صفحه دار - 3/4 روپيچ سوپرپایپعدد15%27,040 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه‌راه 180 صفحه‌دار پرسي 1/2×16×16 توپيچ سوپرپایپعدد15%40,990 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 180 صفحه‌دار پرسي 3/4×16×16 روپيچ سوپرپایپعدد15%40,090 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 90 پرسي 16 × 1/2 × 16 توپيچ سوپرپایپعدد15%49,190 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 90 پرسي ۲۰ × 1/2 × ۲۰ توپيچ سوپرپایپعدد15%52,290 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 90 پرسی "1/2×16×16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%31,940 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه‌راه 90 پرسی "1/2×20×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%36,620 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانو سه‌راه 90 صفحه‌دار پرسي 1/2×16×16 توپيچ سوپرپایپعدد15%38,990 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانو سه‌راه 90 صفحه‌دار پرسي 3/4×16×16 روپيچ سوپرپایپعدد15%40,780 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 × 16 روپيچ سوپرپایپعدد15%33,450 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 × 20 توپيچ سوپرپایپعدد15%107,260 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانوسه‌راه 90 - 1/2 توپيچ سوپرپایپعدد15%27,250 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانويي 1/2 سوپرپایپعدد15%39,220 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانويي 3/4 سوپرپایپعدد15%21,060 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
زانويي 45 RS-2 سوپرپایپعدد10%397,770 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانويي 45 RS-3 سوپرپایپعدد10%842,670 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانويي 45 پرسي 40 × 40 سوپرپایپعدد10%347,490 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانويي 45 پرسي 50× 50 سوپرپایپعدد10%451,450 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانويي RS-2 سوپرپایپعدد10%374,720 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
زانويي RS-3 سوپرپایپعدد10%704,410 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سرشير اهرمي سوپروالو - كروم سوپرپایپعدد10%45,170 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سرشير برقي - 24 ولت سوپرپایپعدد10%326,240 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سرشير برقي براي شير کنترل کلکتور سوپرپایپعدد10%326,240 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سرشير برقي سوپرپایپعدد10%322,360 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سرشير گرد سوپروالو - كروم سوپرپایپعدد10%44,530 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سرشیراهرمی سوپروالو-کروم مات سوپرپایپعدد10%87,940 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سرشیرگرد سوپروالو-کروم مات سوپرپایپعدد10%83,130 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه راه پرسي 16 سوپرپایپعدد15%43,430 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 20 سوپرپایپعدد15%55,610 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 25 سوپرپایپعدد15%83,540 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 32 سوپرپایپعدد15%109,470 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 40 سوپرپایپعدد10%484,440 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي 50 سوپرپایپعدد10%652,300 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي توپيچ 25×3/4×25 سوپرپایپعدد15%198,310 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي روپيچ 16 × 1/2 × 16 سوپرپایپعدد15%160,430 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي روپيچ 25 × 3/4 × 25 سوپرپایپعدد15%61,390 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه پرسي روپيچ 32 × 3/4 × 32 سوپرپایپعدد15%78,990 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×16×20 سوپرپایپعدد15%46,310 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×16×25 سوپرپایپعدد15%58,720 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه ‌راه تبديل پرسي 16×20×16 سوپرپایپعدد15%45,640 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×20×20 سوپرپایپعدد15%49,410 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×20×25 سوپرپایپعدد15%60,500 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×25×20 سوپرپایپعدد15%63,590 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 16×25×25 سوپرپایپعدد15%71,570 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 20×16×25 سوپرپایپعدد15%61,380 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 20×20×25 سوپرپایپعدد15%68,470 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 20×25×20 سوپرپایپعدد15%64,700 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 25×16×25 سوپرپایپعدد15%72,450 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 25×20×25 سوپرپایپعدد15%74,890 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 25×25×32 سوپرپایپعدد15%97,490 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 25×32×25 سوپرپایپعدد15%98,600 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×16×32 سوپرپایپعدد15%103,690 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×20×32 سوپرپایپعدد15%113,010 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×25×32 سوپرپایپعدد15%112,560 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه ‌راه تبديل پرسي 32×‌25×40 سوپرپایپعدد10%476,850 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×32×40 سوپرپایپعدد10%464,270 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 32×50×32 سوپرپایپعدد10%576,870 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 40×20×40 سوپرپایپعدد10%449,360 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 40×25×40 سوپرپایپعدد10%450,670 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 40×25×50 سوپرپایپعدد10%596,260 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 40×32×40 سوپرپایپعدد10%453,800 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 50×25×50 سوپرپایپعدد10%630,300 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 50×32×50 سوپرپایپعدد10%620,090 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي 50×40×50 سوپرپایپعدد10%636,320 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راه تبديل پرسي20×16×20 سوپرپایپعدد15%49,190 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه راهي 1 سوپرپایپعدد15%44,970 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه راهي 1/2 سوپرپایپعدد15%16,620 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه راهي 3/4 سوپرپایپعدد15%28,720 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسي توپيچ 16×1/2×16 سوپرپایپعدد15%151,340 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 20×1/2×20 سوپرپایپعدد15%171,280 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 20×3/4×20 سوپرپایپعدد15%182,360 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 25×1/2×25 سوپرپایپعدد15%189,000 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 32×1/2×32 سوپرپایپعدد15%228,210 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 32×3/4×32 سوپرپایپعدد15%236,190 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 40×3/4×40 سوپرپایپعدد10%351,700 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسي توپيچ 50 × 1 × 50 سوپرپایپعدد10%514,610 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راه پرسی 20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%32,260 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسی 25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%52,650 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسی 32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%88,620 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسی توپیچ 16×"1/2×16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%28,890 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسی توپیچ 20×"1/2×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%32,590 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسی روپیچ 25×"3/4×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%46,000 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسی روپیچ 32×"3/4×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%72,160 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه پرسی16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%23,440 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 16×16×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%26,810 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 16×16×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%38,150 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 16×20×16-کلاسیک سوپرپایپعدد15%29,650 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 16×20×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%29,650 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 16×20×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%38,700 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 16×25×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%40,110 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 16×25×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%45,130 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 20×16×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%28,990 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 20×16×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%39,890 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 20×20×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%40,440 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 20×25×20-کلاسیک سوپرپایپعدد15%40,770 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 25×16×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%42,730 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 25×20×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%44,150 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 25×25×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%68,230 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 25×32×25-کلاسیک سوپرپایپعدد15%70,960 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 32×16×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%68,450 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 32×20×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%72,380 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راه تبدیل پرسی 32×25×32-کلاسیک سوپرپایپعدد15%78,810 تومان
superpipe %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
سه‌راهي RS-2 سوپرپایپعدد10%449,630 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
سه‌راهي RS-3 سوپرپایپعدد10%1,065,260 تومان
%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
شير توپي 1 اينچ روپيچ/توپيچ سوپرپایپعدد10%260,530 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير توپي 1 روپيچ × 3/4 توپيچ سوپرپایپعدد10%260,530 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو S1 ـ ۲۰ سوپرپایپعدد10%165,210 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو S1 ـ ۲۵ سوپرپایپعدد10%185,200 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو S1 ـ 32 سوپرپایپعدد10%248,060 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو S2 سوپرپایپعدد10%136,400 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو S3 سوپرپایپعدد10%180,440 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو S4 سوپرپایپعدد10%231,630 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو T1 ـ ۱۶ سوپرپایپعدد10%217,590 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو T1 ـ ۲۰ سوپرپایپعدد10%220,910 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو T1 ـ ۲۵ سوپرپایپعدد10%240,190 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو T1 ـ 32 سوپرپایپعدد10%290,910 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير سوپروالو T2 سوپرپایپعدد10%203,540 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شير کنترل/بالانسينگ کلکتور سوپرپایپعدد10%534,740 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
صفحه درايووال سوپروالو سوپرپایپعدد10%12,100 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
صفحه ديواري تك -73 ميلي‌متر سوپرپایپعدد15%3,430 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
صفحه ديواري دوبل -153ميلي‌متر سوپرپایپعدد15%5,440 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
صفحه ديواري رادياتور - 500 ميلي‌متر سوپرپایپعدد15%12,890 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
صفحه ديواري قوس‌دار - 250 ميلي‌متر سوپرپایپعدد15%10,540 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
عايق كناري سوپرپایپمتر15%1,530 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
كلكتور 2 انشعابي سوپرپایپعدد15%78,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
كلكتور 3 انشعابي سوپرپایپعدد15%98,820 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
كلكتور 4 انشعابي سوپرپایپعدد15%128,290 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
كلكتور سوپروالو فقط با اتصالات طرح قدیم سوپرپایپعدد10%735,840 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
کنترلر DEM I-76 سوپرپایپعدد10%2,066,240 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
گيج فشار سوپروالو I سوپرپایپعدد5%293,360 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله +2 - 16 سوپرپایپمتر15%7,380 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله +2 - 20 سوپرپایپمتر15%11,280 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله +2 - ۲۵ سوپرپایپمتر15%17,230 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله +2 - 32 سوپرپایپمتر15%26,870 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 110 سوپرپایپمتر10%644,260 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 40 سوپرپایپمتر10%122,230 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 50 سوپرپایپمتر10%162,620 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله ۶۳ سوپرپایپمتر10%206,960 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 75 سوپرپایپمتر10%368,850 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله 90 سوپرپایپمتر10%504,030 تومان
superpipe %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
لوله خرطومي 20 - مشكي سوپرپایپمتر15%3,270 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "1/2 سوپرپایپعدد10%114,970 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/4 سوپرپایپعدد10%125,250 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/8 سوپرپایپعدد10%114,970 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - سفيد سوپرپایپعدد10%50,400 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم سوپرپایپعدد10%59,800 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم مات سوپرپایپعدد10%72,450 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو- كروم مات سوپرپایپعدد10%51,720 تومان
superpipe %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي 1 سوپرپایپعدد15%19,280 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي 1/2 سوپرپایپعدد15%6,200 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي 3/4 سوپرپایپعدد15%12,740 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي بلند - 40 سوپرپایپعدد15%18,620 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
مغزي بلند - 50 سوپرپایپعدد15%22,010 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
مغزي بلند - 60 سوپرپایپعدد15%25,390 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
مغزي بلند - 70 سوپرپایپعدد15%29,260 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
مغزي رابط 1 سوپرپایپعدد15%21,940 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي رابط 1/2 سوپرپایپعدد15%7,310 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مغزي رابط 3/4 سوپرپایپعدد15%14,400 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 1/2×20 سوپرپایپعدد15%19,730 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 1×25 سوپرپایپعدد15%36,370 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 3/4×16یورو سوپرپایپعدد15%28,140 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 3/4×20 سوپرپایپعدد15%17,720 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره ماسوره 3/4×25 سوپرپایپعدد15%31,920 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره‌ماسوره 1/2×16 سوپرپایپعدد15%11,970 تومان
superpipe %d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
مهره‌ماسوره 16 × 3/4 يورو سوپرپایپعدد10%25,580 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
نايلون حباب دار متالايز سوپرپایپمترمربع15%6,990 تومان
superpipe %da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
يدكي رينگ تفلون DN8 (جفت) فقط جهت T1 قدیم سوپرپایپعدد10%3,490 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
يدكي مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو - كروم سوپرپایپعدد10%24,220 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe
يدكي مكانيزم سوپروالو DN8 فقط جهت T1 قدیم سوپرپایپعدد10%79,440 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be superpipe

سوپر پایپ

نخستین بار ، سوپرپایپ در اواخر سال ۱۳۷۶ تولید اتصالات برای لوله‌ های پنج‌لایه را آغاز كرد. اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ هنوز هم به‌دلیل تنوع اتصالات در عین قطعات كمتر و همچنین نیاز به حداقل ابزار برای نصب ، استفاده می‌شوند.
در سال ۱۳۷۸، سوپر پایپ اتصالات پرسی خود را به بازار عرضه كرد. اتصالات پرسی سوپرپایپ با حلقه‌ی استیل (به جای مهره) ، آسان‌تر ، سریع‌تر ، و ارزان‌تر بودند و به دلیل این كه پرس اتصالات با دستگاه انجام می‌شد ، امكان خطا در نصب كمتر بود.

اتصالات پرسی ، در سال ۱۳۸۵ ، با اتصالات سوپرپایپ ۲ با تكنولوژی RTS، و در سال ۱۳۸۶ با اتصالات سوپرپایپ +۲ با كد رنگ جایگزین شدند.
اتصالات مدرن و امروزی سوپرپایپ +۲، در خارج از اروپا منحصر بفردند و نه‌تنها مانند همه‌ی اتصالات سوپرپایپ آب‌بندی دایم را تامین می‌كنند ، بلكه با ویژگی‌های خود باعث افزایش سرعت نصب ، و مهم‌تر از همه كاهش خطای انسانی می‌شوند.

اتصالات سوپرپایپ +۲ در سایزهای ۱۶، ۲۰، ۲۵، و ۳۲ عرضه می‌شوند و فقط با لوله‌های سوپرپایپ +۲ قابل استفاده‌اند.

سوپر پایپ

اتصالات سوپر پایپ

اتصالات پرسی سوپرپایپ +2 بر مبنای دانش دریافتی از یوپونور آلمان مهندسی مجدد شده‌اند. این اتصالات كه با به كارگیری تكنولوژی RTS و كد رنگ به بازار عرضه می‌شوند، احتمال خطر آب‌بندی نشدن سیستم لوله‌كشی ساختمان به‌دلیل خطای مجری را به حداقل ‌می رسانند.
به علاوه به منظور ساده‌تر ساختن نصب و ایمن‌تر شدن هر چه بیشتر سیستم لوله‌كشی، در طراحی این اتصالات تمهیدات دیگری نیز در نظر گرفته شده است كه این اتصالات را متمایزترین اتصالات امروز جهان می‌سازد:

پرس یكپارچه‌ی بدنه‌ی اتصال
در سوپرپایپ +2 جنس حلقه‌ی پرس به‌جای استیل از آلومینیوم است تا عمل پرس بهتر و دقیق‌تر انجام شود. برخلاف اتصالات قدیم كه فقط در سه نقطه به لوله پرس می‌شدند، پرس حلقه‌های آلومینیومی در تمام سطح حلقه انجام می‌شود.

محل مشخص برای قرار گیری فك پرس
یكی دیگر از تمهیداتی كه هنگام طراحی اتصالات سوپرپایپ +2 در نظر گرفته شده است تا هم اجرای این سیستم را برای مجریان راحت‌تر كند و هم نتیجه‌ی آن ایمنی بیشتر برای مشتریان باشد، این است كه جای فك پرس كاملا مشخص است. روی بدنه‌ی این اتصالات، یك حلقه از جنس پلاستیك به عنوان تكیه‌گاه فك پرس، محل قرارگیری فك را مشخص می‌كند. همچنین سه شیار روی حلقه‌ی آلومینیوم پیش‌بینی شده كه امكان خطا در محل پرس را تقریبا به صفر می‌رساند.

بدون نیاز به كالیبركردن
مرحله كالیبر كردن از مراحل مهم در نصب لوله‌های پنج‌لایه است كه نیاز به صرف وقت و دقت بسیار زیادی دارد. در اتصالات قدیمی، عدم كالیبر كردن صحیح و مناسب لوله، كه می‌تواند ناشی از خطای انسانی مجری، برش كج و یا استفاده از كالیبراتور معیوب باشد باعث آسیب دیدن یا جابه‌جایی اورینگ اتصال می‌شود، به نحوی كه بعد از مدتی احتمال نشتی آب از همان نقطه‌ی اتصال وجود دارد.
یكی از مزایای اصلی سیستم لوله‌كشی سوپرپایپ +2 عدم نیاز به كالیبركردن است. حذف مرحله كالیبر كردن نه‌تنها باعث كاهش خطای انسانی می‌شود، بلكه نصب را آسان‌تر و تا میزان 30 درصد سریع‌تر می‌كند.

راحت‌تر شدن جا رفتن لوله در اتصال
برخلاف اتصالات دیگر، لوله‌ی سوپرپایپ +2 به راحتی و نرمی داخل اتصالات جا می‌رود و هیچ نیازی به صرف انرژی زیاد برای فشار دادن لوله وجود ندارد. نتیجه باز هم كاهش خطای انسانی است: در اتصالات قدیمی‌تر به دلیل خستگی مجری و فشار لازم، امكان دارد كه لوله تا انتها داخل اتصال وارد نشود.

مجهز به نشانگرهای جا رفتن لوله
بر روی اتصالات سوپرپایپ +2 سه سوراخ كوچك وجود دارد كه مجری (و ناظر) را از جا رفتن لوله تا انتها به درون اتصال مطمئن می‌سازد. بنابراین دقت و صحت پرس افزایش می‌یابد.

آبكاری قلع
سوپرپایپ از آخرین استانداردهای اروپا پیروی می‌كند. طبق این استانداردها، استفاده از اتصالات با آبكاری نیكل در سیستم‌های آب بهداشتی مجاز نیست. به همین علت اتصالات سوپرپایپ +2، با آبكاری قلع عرضه می‌شوند.

سهولت نصب زانودیواری‌ها
یكی دیگر از ابتكارات در اتصالات سوپرپایپ +2، ارایه‌ی صفحه دیواری‌ها و اتصالات مربوط به آن با طراحی كاملا جدید است. این سیستم در ایران به نام سوپرپایپ ثبت اختراع شده است.
با طراحی جدید و تغییر در فرم صفحه دیواری و اتصال مربوطه، دیگر نیازی نیست كه ابتدا زانودیواری را روی صفحه وصل كرده و سپس مجموعه را روی دیوار نصب نمود. بلكه صفحه می‌تواند در ابتدا به صورت جداگانه روی دیوار نصب شود و پس از تایید محل آن از نظر موقعیت و ارتفاع توسط ناظر پروژه، زانو‌دیواری‌ها را هنگام لوله‌كشی نصب كرد.
به این ترتیب هم سرعت و راحتی و هم انعطاف‌پذیری عملیات نصب افزایش می‌یابد، بلكه باز هم از خطای انسانی پیشگیری می‌شود.

اتصالات سوپرپایپ

اتصالات مجهز به سیستم  RTS ایمنی تست فشار با مهندسی مجدد و طراحی جدید اتصالات پرسـی ،
احتمال خطر آب بندی نشدن سیستم لوله كشی ساختمان را تقریباً به صفر میرساند.
توجه: اتصالات سوپرپایپ 2با لوله های
PEX-AL-PEXو LTاستفاده نمیشوند

رابط روپیچ پرسی

1- از این رابط برای اتصال لوله سوپرپایپ به سیستم فلزی توپیچ استفاده میشود.

رابط روپيچ پرسي

2 – رابط توپیچ پرسی


از این رابط برای اتصال لوله سوپرپایپ به سیستم فلزی روپیچ استفاده میشود.

رابط توپيچ پرسي

3 – زانو پرسی


در سایزهای بالا )اصولاً بالای (40كاربرد دارد ولی در سایزهای پایینتر در مواقعیكه خم تند نیاز داریم و فضای كافی برای انحنای لوله وجود ندارد نیز به كار میرود .

زانو پرسي :

 

4 – زانو پرسی روپیچ

زانو پرسي روپيچ

5- چپقی پرسی توپیچ

از این رابط برای اتصال لوله سوپرپایپ به سیستم فلزی روپیچ استفاده میشود.

چپقي پرسي توپيچ

6- زانو  پرسی 45

از این اتصال برای مواقعیكه خم 45 درجه نیاز است، استفاده می گردد.

 

زانو پرسي 45

 

7- سه راهی پرسی

از این سه راهی در مواردی كه هر سه جهت سه راه یك سایز باشد

استفاده می گردد.

سه راهي پرسي

 

8- سه راه تبدیل پرسی

از این سه راهی در مواردی كه ناف سه راه و یا یك سمت از آن با سایز اصلی متفاوت باشد استفاده می گردد.اعدادی كه در وسط نوشته شده است ناف سه راه می باشند.

سه راه تبديل پرسي

9- سه راه پرسی روپیچ

این اتصال مانند  سهراهی عمل كرده ولی با این تفاوت كه می توان از سر وسط آن به عنوان ورودی از سیستم فلزی یا بسته شدن برروی شیر و یا مهره ماسوره های تبدیلی سوپرپایپ استفاده نمود.

 

سه راه پرسي توپيچ

 

10- سه راه پرسی توپیچ

این اتصال همانند  سهراه پرسی روپیچ می باشد با این تفاوت كه ناف سه راهی توپیچ می باشد.

 

سه راه پرسي توپيچ

 

11-  بوشن پرسی

برای ارتباط دو لوله هم سایز سوپرپایپ استفاده می شود.

بوشن پرسي

12-  ته بند پرسی

از این اتصال می توانید برای مسدود نمودن انتهای باز لوله، جهت حفاظت از ورود اجسام خارجی به داخل لوله و یا انجام  تست سیستم استفاده نمود.

ته بند پرسي

 

13- تبدیل پرسی

این اتصال برای تبدیل سایزهای مختلف لوله سوپرپایپ استفاده می شود.

تبديل پرسي

14-  رابط پرسی مهره دار

همانند رابط پرسی توپیچ ولی با مهره متحرك و واشر كه به دفعات می توان آن را باز و بسته نمود.

15-  زانو دیواری پرسی

برای اتصال سوپرپایپ به مصرف كننده هایی مثل شیر تكی ، شیر مخلوط ، شیر پیسوار ، شیرهای رادیاتور و غیره كه در انتهای كار قرار دارند استفاده می شود.  برای نصب كردن این اتصال بر روی دیوار از صفحه تك ، دوبل و یا صفحه گرد روكار استفاده می شود، كه ابتدا صفحه را روی دیوار با پیچ و رول پلاك نصب كرده و زانو دیواری را د رصفحه جا زده و پس از آن صفحه نگهدارنده مخصوص را روی زانو دیواری جا می زنیم.

زانو ديواري پرسي

16-  زانو سه راه 90 پرسی

این اتصال همانند زانو دیواری می باشد با این تفاوت كه این اتصال در وسط سیستم لوله كشی هم به عنوان زانویی و هم سه راهی به كار می رود ، كه در واقع در سیستم سوپرپایپ در داخل سرویسها از این اتصال و زانو دیواری به صورت سری میتوان استفاده نمود.

نحوه ی نصب این اتصال به دیوار همانند زانو دیواری می باشد و لوله ورودی و خروجی با یكدیگر زاویه 90 درجه می سازند.

زانو سهراه 90 پرسي

17-  بست زانو دیواری و زانوسه راهی

این اتصال به همراه زانودیواری و زانوسه راهی ها عرضه می گردد و در صورتی كه مفقود گردد می توان آنرا بصورت جداگانه سفارش داد.

بست زانو ديواري و زانوسه راهي

18-  صفحه دیواری تک

از جنس گالوانیزه و برای وصل كردن زانو دیواریها و زانو سه راهی ها به دیوار استفاده می شود.

صفحه ديواري تك

19- صفحه دیواری دوبل

از جنس گالوانیزه و برای وصل كردن دو عدد زانو دیواری و یا زانو سه راهی جهت شیر مخلوطهای دوش و توالت  به دیوار می باشد.

صفحه ديواري دوبل

 

20-  صفحه دیواری دوبل  قوس دار

از جنس گالوانیزه و برای وصل كردن دو عدد زانو دیواری و یا زانو سه راهی جهت شیر پیسوارهای سینك آشپزخانه یا روشویی سرویسها به دیوار می باشد.

صفحه ديواري دوبل قوس دار

 

21-  صفحه دیواری رادیاتور

از جنس گالوانیزه و برای وصل كردن دو عدد زانو دیواری جهت شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها میباشد

صفحه ديواري رادياتور

لوله‌ی ۵ لایه سوپرپایپ +2 جدیدترین دستاورد سوپرپایپ در زمینه تولید لوله‌های پنج لایه است كه تا سایز ۳۲، با رنگ نخودی توسط سوپرپایپ و تحت لیسانس یوپونور آلمان تولید می‌گردد و در سایزهای 40 تا 110 نیز با رنگ سفید از آلمان وارد می‌شود.
علاوه بر كیفیت و دوام سوپرپایپ، تفاوت اساسی در طراحی و مواد اولیه به كار رفته در تولید این محصول، ارتقای آن را در پی داشته است. این لوله كه برای تمام تاسیسات ساختمان قابل استفاده است با طول عمر بیش از ۱۰۰ سال یك سیستم لوله‌كشی كارآمد و بدون نیاز به نگهداری و تعمیرات را تضمین می‌كند. سوپرپایپ +۲، در ۱۰ بار فشار همراه با 95 درجه سانتی‌گراد حرارت بدون هیچ مشكلی قابل استفاده است.

لوله‌ی ۵ لایه‌ی سوپرپایپ +2 كه با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PE-RT تیپ ۲ تولید می‌شود. پلیمر PE-RT نخستین پلیمری است كه اختصاصا برای تولید لوله طراحی و عرضه شده است. استفاده از این پلیمر در تولید لوله‌های تلفیقی پنج لایه سوپرپایپ +2مزایای زیر را به دنبال دارد:
– تحمل دما و فشار بیشتر در درازمدت
– انعطاف‌پذیری بیشتر هنگام خم و تسهیل نصب بخصوص در محیط‌‌ های‌ سرد به دلیل انعطاف‌پذیری بالای PE-RT به ویژه در دماهای پایین
– افت فشار كم‌تر و عدم رسوب گرفتگی به علت زبری بسیار كم سطح داخلی
– امكان استفاده از اتصالات با تكنولوژی RTS

علاوه بر مواد اولیه‌ی جدید، سوپرپایپ +۲ با رنگ نخودی و كد رنگ لوله متمایز می‌شود.

كد رنگ
سایز لوله‌های سوپرپایپ +۲ با یك نوار طولی رنگی در طول لوله مشخص می‌شود. رنگ نخودی برای سایز ۱۶، نارنجی برای سایز ۲۰، قهوه‌ای برای ۲۵ و سبز برای لوله‌ی ۳۲ نه‌تنها كنترل صحت انتخاب سایز را توسط ناظر تاسیسات ساده می‌كند، بلكه با توجه به تكرار این كد روی اتصالات سرعت لوله‌كشی را هم تا حد زیادی بالا می‌برد.

لوله سوپرپایپ

نکته : فهرست لوله های سوپرپایپ در زیر آمده است. سایزهای 32-25-20-16تولید داخل میباشد و سـایزهای 90-75-63-50-40-14و 110 وارداتی می باشد .

 

PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2) 2 – لوله سوپرپایپ


لوله پنج لایه سوپرپایپ + 2تحت لیسانس شركت یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشـرفته PE-RTتیـپ 2تولیـد مـیشـود و صددرصد مواد اولیه آن از آلمان وارد میشود . سوپرپایپ + 2با رنگ نخودی و نوار طولی با كد رنگ متمایز میشود. سایزهای 40تا 110به رنگ سفید و از آلمان وارد میشود .

PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2) 2 - لوله سوپرپايپ

 لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX


لوله پنج لایه با پلیمر قدیمیتر . PEXمواد اولیهی این لولهها نیز صددرصد از آلمان وارد میشود.این لولهها سفید رنگ هستند.
لوله سوپرپايپ PEX/AL/PEX

لوله سوپرپایپ PE/AL/PE


لوله های ) LTبه رنگ آبی ( فقط جهت آب سرد و عمدتاً توسط شركت آب و فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرند.

لوله سوپرپايپ PE/AL/PE

گرمایش كفی سوپرپایپ چیست؟

سیستم گرمایش كفی سوپرپایپ با چرخش آب گرم از میان شبكه‌ای از لوله‌های تلفیقی پنج‌لایه‌ی سوپرپایپ كه در كف نصب گردیده‌اند ، به آرامی حرارت را در تمامی سطح به صورت یكنواخت توزیع می‌كند.
در سیستم گرمایش كفی سوپرپایپ آب با گرم با دمای متوسط 40 الی 45 درجه‌ی سانتیگراد از طریق موتورخانه، پكیج، و یا پانل‌های خورشیدی تأمین، و از طریق كلكتورها توزیع و در سیستم گردش می‌كند، كه نسبت به سیستم‌های متداول 30 تا 35 درجه كمتر است، و حداكثر دمای كف 29 درجه‌ی سانتیگراد است.
در ‌این سیستم بیش از60 در صد انرژی به صورت تابشی به محیط انتقال پیدا می‌كند، و به جای گرم كردن هوا، اجسام و افراد گرم می‌شوند.
سیستم گرمایش كفی سوپرپایپ، بسته به شرایط فنی ساختمان تا 50 درصد می‌تواند صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد كند.
با توجه به اینكه انرژی، منبع تمام‌شدنی است و استفاده‌ی بهینه‌ی آن یك ضرورت فرهنگی ، اجتماعی و ملی است، و همچنین با توجه به اینكه به زودی هزینه‌ی انرژی افزایش یافته، و سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ی زندگی را به خود اختصاص خواهد داد، بنابراین 50 درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی میزان قابل ملاحظه‌ای است.
garmayesh_kaffiiii.jpg