2023-02-01
معرفی روش خم کاری

معرفی روش خم کاری

خم کاری Bending به یکسری فرایندهایی گفته می‌شود که در ورق های فلزی بواسطه‌ی نیرویی تحت خمش قرار گرفته و زاویه دار میشوند. در این روش […]
2023-01-18
آشنایی با تست خمش

آشنایی با تست خمش

تست خمش Bending Test یکی از مهمترین تست ها و ارزیابی ها در علم مهندسی مکانیک محسوب می‌شود. در این نوع آزمون با بررسی خواص مکانیکی […]