2023-01-18
آشنایی با تست خمش

آشنایی با تست خمش

تست خمش Bending Test یکی از مهمترین تست ها و ارزیابی ها در علم مهندسی مکانیک محسوب می‌شود. در این نوع آزمون با بررسی خواص مکانیکی […]