2023-03-01
عایق کردن لوله ها و سطوح

عایق کردن لوله ها و سطوح

عایق کردن لوله های آب یکی از بهترین ترفندها به منظور جلوگیری از انرژی در سیستم پاپینگ می‌باشد. انرژی، منبع بسیار با ارزش و حیاتمندی است […]
2023-01-04
کاربرد عایق لوله

کاربرد عایق لوله

عایق لوله از جمله تجهیزات اصلی در سیستم لوله کشی می‌باشد که باعث می‌شود میزان هدر رفت انرژی بسیار کاهش یابد. همانطور که از نامش پیداست، […]