2022-05-11
روش های تعمیر شکستگی لوله

روش های تعمیر شکستگی لوله

تعمیر شکستگی لوله از جمله فرایند هاییت که ممکن است هر کسی با آن مواجه شود. زمانی که لوله دچار شکستگی میشود، سیالات موجود در لوله […]
2020-04-20

مشخصات لوله و اتصالات پنج لایه سوپر پایپ

لوله 5پنج لایه سوپر پایپ، یکی از بهترینانواع لوله های 5 لایه می باشد که تحت لیسانس کشور آلمان تولید می شود. اینلولهکاربرد های زیادی در […]